Tìm hiểu cà phê espresso

Loại cà phê được dùng phổ biến ở Ý chính là cà phê Espresso. Cà phê Espresso xuất hiện ở Ý vào năm 1930.