Tác dụng của cà phê đối với sức khỏe

Cà phê có rất nhiều tác dụng: giúp bạn giảm cân, xả stress, kích thích trí tưởng tượng… Hãy tìm hiểu tác dụng của cà phê đối với sức khỏe của bạn.