Chày dầm pha chế

Chày dầm pha chế là dụng cụ không thể thiếu của các bartender dùng để dầm chanh, cam, trái cây… và các thành phần khác một cách dễ dàng trong pha chế.