Cân điện tử WH-B06

Cân điện tử WH-B06 với độ chính xác cao là sản phẩm chính hãng WeiHeng giúp bạn đong đếm chính xác lượng nguyên vật liệu trong pha chế. Đặt hàng: 0933.433.242