Một số kinh nghiệm khi mở quán cà phê

Bạn muốn kinh doanh quán cà phê, nhưng bạn chưa có kinh nghiệm mở quán cà phê. Làm sao để thành công khi mở quán cà phê…