Kiến thức về cây cà phê chè

Cây cà phê chè là một loài cây công nghiệp phổ biến ở Việt Nam. Cà phê chè có lá nhỏ, cây thường tỉa thấp giống cây chè…