Cà phê mít – một số đặc điểm cơ bản

Cà phê mít là loại cà phê khá hiếm, do năng suất của cây không được cao, nhưng mặt khác nó có sự chịu sâu bệnh tốt …..